Priskalkulation

På basis af dine interne kalkulationsprincipper kan EJ Teknik assistere ved udførelse af priskalkulationer på eksisterende produkter
eller på nye designforslag.

Leverandør og komponentsøgning

Som følge af de mange forskelligartede opgaver, vi dagligt løser, kan EJ Teknik tilbyde professionel rådgivning vedrørende leverandørvalg
og komponentsøgning. Vi har kontakt til en bred vifte af producenter og underleverandører indenfor mange forskellige brancher såsom metal, plast,
 glas, træ samt leverandører af forskellige standardkomponenter. Desuden råder vi også over et stort kartotek af leverandørkataloger.

 

Honorar efter tidsforbrug

Timeforbruget faktureres til kunden hver 14. dag til en fast timepris. Omkostninger til fremstilling af prototyper, modelarbejde og
andre projekt relaterede omkostninger afholdes af kunden.

Honorar efter fastprisaftale

Fastprisaftale indgås kun hvis opgaven skriftligt kan defineres i et rimeligt detaljeret omfang, og en maksimal tidsmæssig grænse kan aftales.
Honoraret faktureres kunden månedligt i lige store rater fordelt over hele projektets forventede løbetid. Omkostninger til fremstilling af
prototyper, modelarbejde og andre projekt relaterede omkostninger afholdes af kunden.

Royalty/licens afregning

Skriftlig aftale omkring royalty/licens afregning m.v. indgås inden projektets start. Ved projektets afslutning afregnes et i forvejen aftalt
engangsbeløb. Royalty afregnes til en nærmere aftalt procentdel af produktets totale fakturapris kvartalsvis i hele produktets levetid.
Omkostninger til fremstilling af prototyper, modelarbejde og andre projekt relaterede omkostninger afholdes af kunden. Hvis du ønsker
yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.