Under et produktudviklingsforløb kan fotorealistisk visualisering med fordel anvendes allerede meget tidligt i idé- og designfasen.
Omkostningerne ved model og prototypefremstilling er ofte så høje, at flere forskellige designoplæg kan evalueres for en brøkdel af, hvad det
koster at fremstille fysiske modeller eller prototyper. Efterfølgende i produktudviklingsforløbet kan de udførte illustrationer ofte anvendes til
brochurer, brugsanvisninger, samleanvisninger, reservedelskataloger og lignende.

Fotorealistisk visualisering kan også med fordel anvendes ved nyopførelse eller renovering af bygninger, indretning af butikker, kontorer, m.m.

EJ Teknik kan bl.a. assistere Dem med følgende:

  • 3D stregtegninger

  • 3D fotorealistisk visualisering

Samt de efterfølgende arbejdsopgaver såsom model- og prototypedokumentation, konstruktion, arbejdstegninger, komponent- og
leverandørsøgning, teknisk dokumentation, m.v.