I et udviklingsforløb er konstruktionsfasen meget vigtig, både rent økonomisk, men også for produktets kvalitet. Materialevalg,
emneudformning og leverandørvalg spiller en væsentlig rolle for produktets kostpris og dermed fabrikantens indtjening samt produktets
kvalitet og holdbarhed. Med mange års erfaring med udviklings- og konstruktionsopgaver inden for en bred vifte af forskellige brancher kan
EJ Teknik tilbyde yderst kompetent konstruktionsassistance i hele dit udviklings- og konstruktionsforløb.

EJ Teknik kan bl.a. assistere dig med følgende:

  • Konstruktionsforslag (evt. iht. relevante EN normer)

  • Konstruktionsvisualisering og funktionstest vha. stregtegninger i 2 eller 3 dimensional udførelse samt 3D fotorealistiske illustrationer

  • Produktionsmodning

  • Tegningsdokumentation

  • Komponent- og leverandørsøgning

  • Produkttest og -afprøvning (evt. iht. relevante EN normer)

Samt de efterfølgende arbejdsopgaver såsom teknisk dokumentation, arbejdstegninger, CE-mærkning, samleanvisninger, brugsanvisninger,
reservedelskataloger, m.v.