Gennemført og overskuelig teknisk dokumentation er en væsentlig faktor for produktionens rentabilitet. En god teknisk dokumentation
kan minimere fejlproduktioner og give en ensartet produktkvalitet. For produkter omfattet af et EU direktiv er det et lovkrav, at
der skal findes komplet teknisk dokumentation. Reklamationer pga. montagefejl, fejlbetjening eller fejlanvendelse kan minimeres
med overskuelige montagevejledninger og brugsanvisninger.

Har du det færdige produkt, men mangler assistance til at få
dokumentationen på plads, kan EJ Teknik bl.a. tilbyde dig hjælp med følgende:

  • Arbejdstegninger og styklister

  • Montagetegninger og -instruktioner
  • Installations- og brugsanvisninger

  • Reservedelskataloger

  • Tekniske specifikationer

  • Risikoanalyser og anden teknisk dokumentation (evt. iht. relevante CE normer)

Samt øvrige teknisk relaterede opgaver.